اداره کل مدیریت بحران

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 18:56 ویرایش : ‎1396/03/27 10:07 بازدید: 22425

شرح وظایف:

 1. ایجاد هماهنگی ، نظارت و ارزیابی مستمر واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی درراستای هم‌افزایی سیاست‌های جامع پیشگیری و کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب حوادث  و سوانح غیرمترقبه ، آمادگی  و مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه  وانجام صحیح وظایف مربوط به بازسازی وبازتوانی .
 2. مستندسازی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مربوط به حوادث و اطلاعات موردنیاز برای برنامه ریزی و مدیریت حادثه.
 3. هماهنگی لازم جهت استفاده  بهینه از ظرفیت‌های واحدهای استانی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ونیروهای مسلح استان به‌منظور پیش‌بینی و پیشگیری بحران .
 4. برنامه‌ریزی و هماهنگی برنامه ساماندهی و آموزش کلیه تشکل‌های مردمی ، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیج و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران با همکاری واحدهای استانی دستگاه‌های ذی‌ربط .
 5. همکاری در تهیه طرح‌های جامع مدیریت کاهش خطرپذیری به‌جای مدیریت بحران در سطح  استانی ( منطقه‌ای )،  محلی با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه استان .
 6. هماهنگی و نظارت درزمینه ایجاد و گسترش سیستم‌های موثرپیشگیری ، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها ، زیرساخت‌ها و ابنیه و شریان‌های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده روش‌های اتکایی وجبرانی خسارات  نظیر انواع بیمه‌ها ، حمایت‌های مالی و سازوکارهای تشویقی ، تسهیلات  ویژه و صندوق‌های حمایتی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و واحدهای استانی دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه استان .
 7. کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاوره‌ای فعال و بهره‌گیری از تجارب آن‌ها به‌منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کالاهاوخدمات ، ساختمان‌ها وتاسیسات زیربنایی استان و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب با هماهنگی شورای فنی استان .
 8. ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به واحدهای استانی دستگاه‌های ذی‌ربط .
 9. انجام هماهنگی‌های لازم برای دراختیارگرفتن کلیه امکانات و ظرفیت‌های سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ونیروهای مسلح به‌منظور مدیریت بحران استان و استان‌های معین  در طول زمان مقابله با بحران .
 10. نظارت و ارزیابی اقدامات واحدهای استانی  دستگاه‌های اجرایی در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران به‌ویژه  آمادگی و مقابله وارایه گزارش به سازمان مدیریت بحران کشور.
 11. انجام مطالعات وارایه طرح‌های مناسب  به‌منظور آمادگی‌های لازم برای مقابله با حوادث و سوانح  غیرمترقبه  طبیعی از قبیل  سیل ، زلزله  ، خشکسالی ، سرمازدگی ، آفات گیاهی ، آلودگی هوا ، لغزش لایه‌های زمین ، نوسانات آب دریا و پشتیبانی لازم به هنگام تهاجم‌های هوایی وبمباران ها به واحدهای استانی دستگاه‌های ذی‌ربط  بمنظورکاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع آنها دراستان .
 12. ایجاد هماهنگی‌های لازم به‌منظور تأمین خسارات،بازسازی و نوسازی مناطق تخریب‌شده با همکاری دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادهای تخصصی استانی و ملی در قالب دستورالعمل‌های ابلاغی .
 13. ایجاد هماهنگی به‌منظور تشکیل هسته‌های فعال در مناطق مستعد حوادث و استفاده ازتوان نیروهای موجود دراستان و حضور مداوم در فعالیت‌های تخصصی مدیریت بحران به‌ویژه امداد و نجات .
 14. ایجاد هماهنگی بمنظورارایه خدمات و پیش‌آگاهی‌های لازم در خصوص تغییرات فیزیکی ، زمینی ، هوایی ونظایرآن به واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی جهت  کاهش خسارات و اثرات نامطلوب .
 15. اعزام گروه‌های کارشناسی به نقاط  مختلف استان به هنگام بروز حوادث و سوانح بمنظورتهیه گزارش‌های مستندازحوادث و اقدامات به‌عمل‌آمده با همکاری سازمان هاونهادهای ذی‌ربط وارایه به سازمان مدیریت بحران کشور.
 16. تعیین اولویت‌ها و ضوابط اجرایی لازم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات و فراهم نمودن زمینه اجرایی طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به پیشگیری ، بازسازی و نوسازی وتامین خسارات وارده  وسایراعتبارات موردنیاز برای ارائه  به شورای مدیریت بحران استان .
 17. انجام امور پشتیبانی ، تدارکاتی و حمایت ستادهای شهرستانی و منطقه‌ای در مناطق آسیب‌دیده از طریق امکانات استان و شهرستان وسایربخش ها .
 18. بررسی مسائل و مشکلات انعکاس یافته از سوی شهرستان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح‌ها و پروژه‌های بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده وانجام اقدامات لازم برای رفع آنها با همکاری واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی
 19. ایجاد هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم درزمینهٔ امور آتش‌نشانی به‌منظور ارتقاء کمی و کیفی ماشین‌آلات و لوازم و تجهیزات آتش‌نشانی ، مدیریت نیروی انسانی ، امور امدادی و خدمات ایمنی در سطح استان با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان .
 20. انجام امور مطالعاتی ،تحقیقاتی و پژوهش‌های کاربردی درزمینهٔ مدیریت بحران به‌منظور پشتیبانی کارشناسی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی .
 21. مدیریت شبکه اطلاعات مدیریت بحران ( شامل سیستم اطلاع‌رسانی و هشدار) استان .
 22. طراحی و راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی مناسب  به‌منظور ایجاد ارتباط میان سازمانی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم در خصوص بحران‌های احتمالی دراستان .
 23. مدیریت امورمالی مدیریت بحران استان در چارچوب اعتبارات و برنامه‌های مصوب ابلاغی .
 24. برنامه‌ریزی و پیگیری تشکیل و سازماندهی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه‌های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران .
 25. پیگیری تشکیل و سازماندهی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان و کارگروه‌های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران .
 26. پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی و شورای هماهنگی مدیریت بحران کشورواستان .
 27. ایجاد هماهنگی بین شوراهای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان‌ها و سازمان‌های مسئول امور تخصصی در مدیریت بحران و ارزیابی فعالیت آن‌ها .
 28. ارائه گزارش روند اقدامات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها و کارگروه‌های تخصصی آن به شورای مدیریت بحران استان و سازمان مدیریت بحران کشور.
 29. بررسی نیازهای اعتباری مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها در مراحل چهارگانه بحران و پیگیری تأمین و توزیع آن بر اساس برنامه‌های مصوب شورای هماهنگی مدیریت بحران استان از محل اعتبارات موارد مرتبط .
 30. برنامه‌ریزی فرهنگی ، پژوهشی ، آموزشی ، تبلیغاتی ، اطلاع‌رسانی ، تمرینی و مانور در مراحل آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح  غیرمترقبه در استان مبتنی  بر طرح جامع کشور.
 31. پیگیری اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با بروز بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه برای اعضاء شورای هماهنگی استانی و شهرستانی به‌منظور ارتقاء مهارت‌های فنی مدیریت بحران .
 32. افزایش آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ ایمنی و دانش مدیریت بحران .
 33. پیگیری توسعه امور بیمه در بخش‌های مختلف ، سازمان‌ها وتاسیسات دولتی ، اماکن مسکونی ، تجاری و بخش کشاورزی و دامی و نظارت عالیه  بر عملکرد بیمه‌ها .
 34. پیگیری درزمینه تشکیل تیم‌های امداد و نجات شهرستان‌ها و بخش‌ها از طریق جمعیت هلال احمربرای افزایش سطح آمادگی استان و شهرستان‌ها .
 35. بررسی توان، پتانسیل و ظرفیت علمی و تکنولوژی حوزه‌های دانشگاهی و اجرایی استان درراستای بهبود روند اقدامات مربوط به امور پیش‌بینی و هشدار قبل از وقوع حادثه .
 36. پیگیری اجرای دوره‌های آموزشی مربوط  به مراحل چهارگانه بحران توسط مرکز برنامه‌ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری .
 37. ارتباط مستمر با سازمان مدیریت بحران به‌منظور هماهنگی درانجام وظایف .
 38. ارائه برنامه‌ها و گزارش عملکرد دفتر مدیریت بحران استان به مراجع ذی‌ربط .
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی