چهارشنبه 30 مرداد 1398
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی