پنجشنبه 25 مهر 1398

جلسه ستاد توسعه شهرستان شفت به ریاست استاندار گیلان

ایجاد : ‎1398/07/17 11:58 بازدید: 180
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی